Kvalitetsförsäkran
Vår kvalitetspolicy Vi på Master Allstäd arbetar ständigt för att förbättra oss, och för att anpassa oss efter kundens behov. Eftersom vi arbetar med något så viktigt som städning, är det viktigt att vi är flexibla. Alla kunder har olika behov, krav och önskemål. Vi garanterar hög kvalitet och noggrant utförda arbeten. Vi vet att en god dialog med kunden är en viktig grund för ett gott samarbete, något som vi ständigt arbetar för att vidareutveckla. Eventuella missnöjen eller missförstånd korrigerar vi omgående. Målsättningen är att lösa sådant med största möjliga smidighet. Vår trygghetsförsäkring finns för att hjälpa kunden i ytterlighetsfall.