Miljöpolicy
Master Allstäd och vår miljö Vi lägger stor vikt vid miljön och värnar om kvalitén i städningen. Vi använder oss bara av miljömärkta produkter i vår verksamhet. Även på vårt eget kontor arbetar vi för en bättre miljö. Vi sopsorterar, spar på papper m.m. för att slösa så lite resurser som möjligt. Vi strävar ständigt efter att ta till oss ny kunskap om miljöfrågor inom vårt verksamhetsområde. Vår målsättning är att snabbt övergå till ännu bättre miljöval, när sådant finns att tillgå.